രൂപയുടെ ഇടിവ് നേട്ടമാക്കി ഗൾഫ് കറൻസികൾ; നാട്ടിലേക്കു പണം അയയ്ക്കാൻ അനുകൂല സാഹചര്യം

ഡോളറിനെതിരെ രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിഞ്ഞത് ദിർഹത്തിനും മറ്റ് ഗൾഫ് കറൻസികൾക്കും നേട്ടമായി. ഒരു ദിർഹത്തിന് 22.56 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്.

രൂപയ്ക്ക് നഷ്ടമാണെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് പണം അയക്കുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഈ സാഹചര്യം ഗുണം ചെയ്യും. 1000 ദിർഹത്തിന് പ്രാദേശിക അക്കൗണ്ടിൽ 22560 ഇന്ത്യൻ രൂപ ലഭിക്കും.

സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ദിർഹവുമായി 22.2 ആയിരുന്ന ശരാശരി വിനിമയ നിരക്ക്. അവിടെയാണ് 36 പൈസയുടെ വർധനയുണ്ടായത്. 0.12% ആണ് ദിർഹത്തിന്റെ നേട്ടം. ഡോളറുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്ക് 82.8 ആണ്. ഇത് 82.9വരെ ഉയരുമെന്നാണ് വിപണിയിലെ കണക്കു കൂട്ടൽ.

ഗൾഫ് മേഖലയിലെ മറ്റു കറൻസികളുടെ വിനിമയ നിരക്കിലും മാറ്റമുണ്ടായി. ഖത്തർ റിയാലാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്ന നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. മൂല്യത്തിൽ 0.9% വർധന. ഒമാൻ റിയാലും ഇന്ത്യൻ രൂപയുമായുള്ള വിനിമയ നിരക്കിൽ 0.13% വർധനയുണ്ടായി. ഒരു റിയാലിന് 215.18 രൂപ നൽകണം.

മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ കറൻസിയുമായുള്ള ഇന്നലത്തെ വിനിമയ നിരക്ക്:

കുവൈത്ത് ദിനാർ: 269.16 (0.02% വർധന)

ഖത്തർ റിയാൽ: 22.73 (0.9% വർധന)

ബഹ്റൈൻ ദിനാർ: 219.76 (0.13% വർധന)

സൗദി റിയാൽ: 22.08 (0.19% വർധന)