നായർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഷിക്കാഗോയുടെ ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബർ 17ന്

ഷിക്കാഗോ: നായർ അസ്സോസിയേഷൻ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ ഷിക്കാഗോയുടെ ഓണാഘോഷ പരിപാടികൾ ഈ വർഷവും പതിവുപോലെ പാർക്ക് റിഡ്ജിലുള്ള സെന്റെനിയൽ കമ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ വച്ച് സെപ്തംബർ 17–ാം തീയതി വൈകുന്നേരം അ​ഞ്ചിന് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ, ചെണ്ടമേളം, അത്തപ്പൂവിടിൽ വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യ എന്നിവയോടുകൂടി ആഘോഷിക്കുന്നതാണ്.

ഓണാഘോഷത്തിനായി വിവിധ കമ്മറ്റികൾ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നു. ഓണാഘോഷത്തിൽ പങ്കുചേരുവാനും, മറ്റു വിവരങ്ങൾക്കും പ്രസിഡന്റ് അരവിന്ദ് പിള്ളയുമായി (847 769 0519) ബന്ധപ്പെടുക.