പ്രണയമോ ലൈംഗികതയോ ഇല്ല; പിന്നെ എന്താണ് ‘ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാരേജ്’?; പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് സ്നേഹം മാത്രം

“ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാര്യേജ്” എന്ന പുതിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ട്രെൻഡ് ജപ്പാനിലെ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ പ്രചാരം നേടുന്നു. സൗത്ത് ചൈന മോർണിംഗ് പോസ്റ്റ് (SCMP) പ്രകാരം, ഈ പുതിയ തരത്തിലുള്ള വൈവാഹിക ബന്ധത്തിന് കീഴിൽ, ആളുകൾ പ്രണയത്തിലോ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലോ ഏർപ്പെടാതെ പ്ലാറ്റോണിക് പങ്കാളികളായി മാറുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, കൃത്യമായി ജപ്പാനിലെ 124 ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുടെ ഏകദേശം ഒരു ശതമാനം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത വിവാഹത്തിൽ നിരാശരായ അസെക്ഷ്വൽ വ്യക്തികളും സ്വവർഗാനുരാഗികളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളും ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സൗഹൃദ വിവാഹം അഥവാ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാരേജിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ കൊളറസ് എന്ന ഏജൻസിയാണ് ഈ പുതിയ ട്രെൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. ഡാറ്റ അനുസരിച്ച്, 2015 മാർച്ച് മുതൽ, ജപ്പാനിൽ ഏകദേശം 500 പേർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവർ കുടുംബങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും ചിലർ കുട്ടികളെ വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഏജൻസി വെളിപ്പെടുത്തി.

എന്താണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാരേജ്?

പങ്കാളികൾ നിയമപരമായി ഇണകളാണെങ്കിലും പ്രണയ പ്രണയമോ ലൈംഗിക ബന്ധമോ ഇല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധമാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാരേജ്. അവർക്ക് ഒരുമിച്ചോ വേർപിരിഞ്ഞോ ജീവിക്കാം. കൃത്രിമ ബീജസങ്കലനത്തിലൂടെയും ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ തീരുമാനിക്കാം. ഈ ബന്ധത്തിൽ, പരസ്പര ഉടമ്പടി ഉള്ളിടത്തോളം, രണ്ട് വ്യക്തികൾക്കും വിവാഹത്തിന് പുറത്തുള്ള മറ്റ് ആളുകളുമായി പ്രണയബന്ധം തുടരാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

“സൗഹൃദ വിവാഹം സമാന താൽപ്പര്യങ്ങളുള്ള ഒരു റൂം മേറ്റിനെ കണ്ടെത്തുന്നത് പോലെയാണ്. ഒരാളുടെ കാമുകിയാകാൻ ഞാൻ യോഗ്യയല്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു നല്ല സുഹൃത്താകാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആസ്വദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും സംസാരിക്കാനും ചിരിക്കാനും സമാന അഭിരുചിയുള്ള ഒരാൾ. അത്ര മാത്രമേ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുള്ളൂ,” ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാരേജിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞതിങ്ങനെ.

കണക്കുകൾ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ താൽപ്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ശരാശരി 32.5 വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട്, വരുമാനം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. പരമ്പരാഗത വിവാഹ രീതികൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അസെക്ഷ്വൽ വ്യക്തികൾക്കും സ്വവർഗാനുരാഗികൾക്കും ഇടയിൽ ഈ പ്രവണത കൂടുതൽ പ്രചാരം നേടുന്നു.