മലയാളി സമാജം ഓഫ് ലീഗ് സിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കരിയർ കോമ്പസ് മെയ് 18ന്

ജീമോൻ റാന്നി 

ലീഗ് സിറ്റി (ടെക്സാസ് ): മലയാളി സമാജം ഓഫ് ലീഗ് സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടി കരിയർ കോമ്പസ്  (Career Compass) 2024 മെയ് 18ന് ലീഗ് സിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടത്തുന്നു.

വിവിധ മേഖലകളിൽനിന്നുമുള്ള പ്രഗൽഭരായ വ്യക്തികൾ ക്ലാസുകൾ നയിക്കും. കുട്ടികൾക്കുള്ള ഉപരിപഠനത്തെപ്പറ്റിയും അമേരിക്കയിലെ വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ള വിവിധയിനം സ്കോളർഷിപ്പുകൾ അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ്സുകൾ എന്നവയെപ്പറ്റിയെല്ലാം വിവരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരിക്കും നടക്കുക. അതുപോലെ കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ ചോദ്യങ്ങൾക്കു ശരിയായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. സേവനങ്ങൾ തികച്ചും സൗജന്യം.

ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളെ കൂടാതെ ഏതു ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരായാലും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. പരിമിതമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ളതുകൊണ്ടു റജിസ്ട്രേഷൻ നിർബന്ധന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നു പ്രസിഡന്റ്‌ ബിനീഷ് ജോസഫ് അറിയിച്ചു. താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

https://msolc.org/career/

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് കോർഡിനേറ്റർ ജിജു ജോണുമായി ബന്ധപ്പെടുക

+1-409-354-2518.

Malayalam Samajam Of League City Career Compass